„ДАРИС”ООД предлага следните услуги/дейности:


 

Дърводобив


Дървообработка и търговия с фасониран дървен материал


 

Производство и търговия на пелети и дървен чипс


 

Рибовъдство


 

Дърводелски услуги


 

 

 

 „ДАРИС”ООД разполага със следните производствени бази: 

 


 Производствена база с. Чорбаджийско:

В базата са разположени основната част от машините за преработка на дървесина.Тук се произвежда фасониран дървен материал, пелети  и др.изделия от дървен материал.


 

Дружеството е собственик на язовир за риболов и рибовъдство  ,находящ се в с.Кремен ,община Кирково.В язовира се отглежда шаран,пъстърва, бял амур. До язовира се предвижда изграждането на хотел за отдих и туризъм.