„ДАРИС”ООД предлага следните услуги/дейности:


 

 

Дърводобив


Дървообработка и търговия с фасониран дървен материал


 

Производство и търговия на пелети и дървен чипс


 Дърва за огрев


 

 

 

 

 


 Производствена база с. Чорбаджийско:

В базата са разположени основната част от машините за преработка на дървесина.Тук се произвежда фасониран дървен материал, пелети  и др.изделия от дървен материал.