Дървесен чипс – представлява механизирано раздробена на дребно

дървесна биомаса, новото гориво - дървесен чипс(трески).

 


 

- Иглолистен чипс (бял и черен бор) 


   

Използването на този вид биогориво има своите предимства, пълно използване на отпадъчните растителни продукти от земеделските култури, от горите и от дърво-обработващата промишленост. Няма по-добро решение от това, да изчистим околната среда от отпадъчните продукти, и в същото време да отопляваме дома си и да имаме и битова гореща вода.

От проведени изследвания, по време на горенето на биомаса отделеното количество CO2 е било точно толкова,колкото растенията са абсорбирали в процеса на растежа си. 

 Дървения чипс който предлага фирма "Дарис" е от остатъчния материал от дървообработването или така наречените изрезки.

Нашия чипс е изключително калоричен като се има предвид, че е само от обелена дървесина (без кората).