През последните години дървесните пелети придобиха особена популярност и станаха предпочитано гориво. Този тип гориво се произвежда от пресовани дървесни стърготини с цилиндрична форма. Пелетите от дървена маса са екологично и много перспективно гориво, служещо за създаване на топлина. Основната суровина за тяхното производство е чистата дървесна маса. . .         Качества и стандартизация EU                                                                   

                                                                                                                                                           СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО 

  • Разфасовки по 15кг. в чувал на дребно                                          
  • Един тон се състои от  67бр. чували в палет
  • За повече информация +359 885 39 89 73

 


Калоричността на дървени

Висока калоричност на дървените пелети е 4700-5500 KJ/кг. За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг.Коефициентът на полезно действие (КПД) на отоплителните системи е 85% - 95% (КПД на камини на дърва е 70%) и поради качествата си пелетите изгарят почти напълно. Така времето между две поредни зареждания на камината е между два и пет дни.

 


Ниско съдържание на пепел

Едно от най-големите предимства на пелетите „Дарис” е, че след изгарянето им  остатъчното количество пепел е минимално. Това е от голямозначение за нормалната работа на горелката. Почистването се свежда до изхвърляне, веднъж на две седмици, на малки количества пепел, тъй като отделянето й е в порядъка на 0,5% от обема на горивото.

 


По-евтин източник на енергия

Един тон дървени пелети има топлинна стойност на 6 кубика дървен материал и се побира лесно в една трета пространството! Това прави възможно лесно да се съхранява гориво за целия сезон. Важен фактор е и относителната стабилност на цените на пелети в сравнение с цените на изкопаемите енергийни източници.


 

Автоматизация на процеса при горене

Отоплението с дървесни пелети представлява реална алтернатива на познатото ни отопление. Тяхното приимущество е във възможноста да се горят, както в пелетни камини, така и в специални пелетни котли с висок коефициент на полезно действие и висока степен на автоматизация доближаваща се до котлите на газ и ток - сами дозират необходимото им количество пелети за изгаряне, а също така имат възможност и за управление от мобилен телефон


               Ниско съдържание на вода

Пелетите са изключително плътни и имат ниско съдържание на влажност (в границите 6 – 9 %),което импозволява да изгарят с много висока ефективност.

 


 

   Опазване на околната среда

От голямо значение е намаляването на зависимостта от нефт, природен газ и пропан - всички невъзобновяеми изкопаеми горива, използвани за отопление. Дървесните пелети са възобновяемо гориво, което се извлича от постоянни източници – чистата дървесна маса. Заместване на изкопаемите горива като петрол, природен газ или пропан с отопление с пелети намалява емисиите на парникови газове, като по този начин спомага за намаляване на промяната на климата и опазване на околната среда.


     Комфорт

Комфортът който осигуряват пелетите е несравним с дугите видове горива (дърва, въглища,нафта).

 

 


  Дървените пелети "Дарис" са от иглолистен материал (бял и черен бор).