„ДАРИС”ООД  със седалище и адрес на управление с.Чакаларово,п.к.6870,общ.Кирково,обл.Кърджали


Производствена база с.Чорбаджийско

Пелети GSM:

+359 885 398 973  

 

Дървен материал GSM:

+359 885044513

  

EMAIL: daris_ood@ mail.bg

 


Офис на фирмата с.Чакаларово 

 Факс: +359 3678 2781

Износ за Турция GSM:

+359 889 638 288

Офис с.Чакаларово: +359 3678 2741 

EMAIL: daris_ood@ abv.bg